Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Vai trò các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Quấn sửa motor / Máy in canon 2770 / Giá máy lọc nước kangaroo

Về nội thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch II của thành phố trong vài năm gần đây dao động trong khoảne trên toXK) tỉ đồng (3245,7 tỉ đồng – năm 1998). Trong tươna lai, Hải riiòng tiếp tục củng cố và xây dựng các írurm tâm thươne mại gắn VIM các cụm đồ thị.
Các trung tâm thươne mại chính của Hải Phòng trong tương lai là :
Trung tâm thương mại Chợ Sắt : Khu vực này đa có từ lâu, nằm (V Ining tâm của Thành phố, có truyền thống về buôn hán và giao Itru liàne hóa.
Irung tâm thương mại khu vực Đồ Sơn : Phục vụ cho dân cư địa ,phương và khách du lịch, là ncri (rưiiíĩ bày, giới thiệu, trao đổi, kí K>I. mua bán hàng hóa sản xuất tại khu chế xuất và khu công nghiệp.
I rung tâm thương mại khu vực Đình Vũ, Cát Bà : Se phát triển MII1Ị’ với khu công nghiệp và khu kinh tế đảo Cát Bà.
Vè ngoại thương, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp của Hải Phong fj đạt mức trên dưới 200 triệu USD. Năm 1998, các mặt hàng xuat khẩu chủ yếu là thảm len (19 nghìn rrr), hàng may mặc (hơn 1,5 I triệu sản phẩm), giày dép (hơn 18,4 triệu đôi), thịt lợn chê biến (gàn 3,8 nghìn tấn), hải sản đông lạnh (gần 12,5 nghìn tấn)
Các mặt hàng nhập khẩu chính là sắt thép (hơn 48 nghìn tán), đạm urê (256 nghìn tấn), nguyên liệu thuốc lá (hơn 2000 tân), xe máy (hơn 10 nghìn chiếc)…
Việc thu hút vốn đầu tư có ý nghĩa đặc biệt đôi VỚI thanh phỏ Hải Phòng. Trong thời kì 1988 – 1999 đã có 108 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài với tổng vốn đăng kí là 1507,7 triệu USD, trong đó vốn pháp định là 669,1 triệu USD. Riêng năm 1999 thành phô thu hút được 13 dự án, tổng vốn đăng kí 40,3 triệu USD, trong dỏ vốn pháp định là 19,7 triệu USD (phía Việt Nam góp 2,3 triệu USD)