Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Thống kê những khu công nghiệp lớn ở Hải Phòng

Khu công nghiệp Thượng Lý, Sở Dầu : Có quy mô 140 ha, bao gồm các xí nghiệp công nghiệp độc hại hoặc cụm xí nghiệp được xây dựng theo các dự án riêng, với các ngành : công nghiệp nặng, đồ gia dụng, cơ khí chế tạo có mức độ độc hại nhất định.
Khu công nghiệp Chùa Vẽ : Có quy mô 75 ha gồm khu cảng, kho bãi, sẽ có và sẽ xây dựng xen kẽ thêm các xí nghiệp công nghiệp nhẹ.
Khu công nghiệp Hạ Đoan : Có quy mô 300 ha, bao gồm nhiều khu công nghiệp nhỏ nằm cạnh nhau, chủ yếu do các tập đoàn trong nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính chất khu công nghiệp là : cảng, kho bãi, sản phẩm dầu, hóa mĩ phẩm, chi tiết cơ khí.
Khu kinh tế tổng hợp Đình Vũ : Có quy mô 1200 ha, là khu kinh tế do nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính chất của khu này là : công nghiệp, kho tàng công nghiệp, trung tâm thương mại, cảng biển và dịch vụ cảng biển.
Khu công nghiệp Bến Rừng : Có quy mô 398 ha, bao gồm các xí nghiệp công nghiệp nặng sản xuất độc lập : thép, hóa dầu, phá dỡ tàu cũ.
Khu công nghiệp Vũ Yên : Có quy mô 500 ha. Tính chất là phục vụ cảng : đóng và sửa chữa tàu thuyền, sà lan, công nghiệp sản xuất các thiết bị phục vụ cảng sông.
Khu công nghiệp Thành Tô : Có quy mô 120 ha, bao gồm các ngành công nghiệp nhẹ (giầy dép, may mặc), công nghiệp du lịch.
Khu công nghiệp Tân Thành : Có quy mô 115 ha, bao gồm các ngành công nghiệp sạch : giầy dép, may mặc, lắp ráp điện tử.