Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Thế mạnh của các khu công nghiệp

In tờ rơi quảng cáo giá rẻ / Giá cây nước nóng lạnh kangaroo / Nem kim cuong

Đến năm 1999, trên lãnh thổ Bắc Ninh đã hình thành một số khu cụm và cơ sở công nghiệp, bao gồm : 5 đơn vị quốc doanh Trung ương đóng góp 53,7%, 6 đơn vị quốc doanh địa phuơng đóng góp hơn 46% khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 0,05% vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong khối
công nghiệp địa phương phải kể đến khu vực tiểu thủ công nghiệp
và làng nghề với 40 làng có nghề phụ, trong đó có 23 làng nghề thủ công truyền thống, 54 doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và khoảng 8000 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
Bắc Ninh có một số khu công nghiệp được phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên và ngành nghề truyền thống là :
+ Công nghiệp cơ khí, kĩ thuật điện
+ Công nghiệp vật liệu xây dựng, sành sứ thủy tinh
+ Công nghiệp chế biến gỗ, giấy
+ Công nghiệp chê biến lương thực thực phẩm
+ Công nghiệp dệt, da, may mặc và các ngành công nghiệp khác
+ Ngành công nghiệp cơ khí.
Ngành công nghiệp cơ khí của Bắc Ninh có quy mô còn nhỏ, phát triển phân tán, thiết bị lạc hậu. Hiện nay ngành này mới chiếm 12,4% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Các sản phẩm chủ yếu là xe cải tiến, máy tuốt lúa, cày bừa các loại, thép cán xây dựng.
Lực lượng lao động hầu hết là tự đào tạo. Công nhân được đào tạo ở trường rất ít và tập trung chủ yếu ở các xí nghiệp quốc doanh.