Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sự phân bố khu công nghiệp ở Hà Nam

Quấn sửa động cơ điện / Máy in canon 7270 / Máy lọc nước kangaroo

Khu vực ngoài quốc doanh có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu j Yiin/iiím. Hiện nay, mới chỉ có xí nghiệp gạch Mộc Bắc của Công ll( Híiy dựng sông Đà được sản xuất bằng lò tuy nen, còn tất cả các |ỊiO tttV khác đều nung gạch trong lò đứng hoặc lò Hôpman.
Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là ngành có điều Itlfii phát triển với nguồn nguyên liệu từ tập đoàn cây lương thực, litn líẠu và thị trường nông thôn rộng lớn với hơn 90% dân số. Các kAn |)hám chủ yếu của ngành là gạo xay xát, bia các loại, thực phẩm
I lit biến, nước chấm… Đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất (mu nỏm 2 doanh nghiệp của Trung ương (Công ti chế biến thực 1liiiiit Duy Tiên, Công ti chế biến thực phẩm Vĩnh Hà) và 1 doanh địa phương (Công ti bia, nước giải khát Phủ Lý) ; 2 cơ sở olil’ biến thực phẩm do địa phương quản lí (Nhà máy thực phẩm Hà Num, Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý). Ngoài ra còn có III111) trăm cơ sở xay xát lương thực phân bố rải rác trên các huyện, liu I líu tỉnh.
– Công nghiệp dệt may với 4 cơ sở (Công ti may 27/7 Hà Nam, Xi nghiệp may 27/7 Bình Lục, Xí nghiệp may 27/7 Duy Tiên, Công
ti sản xuất hàng xuất nhập khẩu Bấc Hà), hằng năm sản xuất khoảng 2 triệu mét vải các loại, hàng trăm nghìn quần áo may sẵn.
– Ngoài ra, trên địa bàn của tỉnh còn phát triển các khu công nghiệp khác như cơ khí, lắp ráp ti vi, sản xuất thủ công nghiệp mây tre đan, sản xuất đồ gỗ, chế biến tơ tằm…

Phía tây của tỉnh, thuộc hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm là nơi tập trung sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng (chủ yếu là những phân ngành tiền xi măng như khai thác đá, sét… và hậu xi măng như các nhà máy sản xuất bêtông đúc sẵn, gạch không nung, cơ khí bao bì…) có quy mô lớn không chỉ đối với Hà Nam, mà còn đối với cả Đồng bằng sông Hồng. Đây sẽ là khu vực làm thay đổi bộ mặt phân bố công nghiệp của tỉnh và của vùng.
Phía tây thị xã Phủ Lý có nhiều điều kiện thuận lợi (về vị trí, giao thông, nước, điện, đất đai, lao động…) để hình thành khu vực tập trung công nghiệp có diện tích khoảng 200 ha, với các ngành iru tiên như : điện lạnh, kim khí, đồ điện dân dụng, vật liệu nội thất, may^chế biến thực phẩm…
Việc phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn đang được chú trọng đầu tư. Khu vực nông thôn hiện chiếm hơn 91,0% dân sô toàn linh. Ở đây đã và đang phát triển các ngành nghề, làng nghề, các (jn seif công nghiệp mới gắn với vùng nguyên liệu nông sản, hoặc các co sử công nghiệp gia công. Các làng nghề ở Hà Nam chủ yếu thuộc ưu ngành khai thác và chế biến đá, gốm sứ, dệt may, xây dựng, Hỏng dâu nuôi tằm, thủ công mĩ nghệ.