Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Quy mô khu công nghiệp hải Phòng

Sản xuất xi măng là ngành đã có từ lâu đời. Với nguồn nguyên liộu khá phong phú, nhất là đá vôi ở Tràng Kênh, Hải Phòng có điều hẹn thuận lợi để phát triển sản xuất xi măng.
Nhà máy xi măng Hải Phòng được xây dụng từ cuối thế kỉ XIX. IViii qua nhiều biến động, chủ yếu do chiến tranh, nhà máy đã được khôi phục và mở rộng. Có thể nói, đày là nhà máy xi mãng đầu tiên của nước ta và cỏ nhiêu đóng góp cho việc xây dựng đất nước. Hiện nay vai trò của nhà máy đã nhường chỗ cho các nhà máy khác mới xây, công suất lớn hơn và hiện đại hơn như nhà máy xi măng Chinh Fong với công suất thiết kế 1,4 triệu tấn/năm.
Hải Phòng là thành phố có nhiều cơ sở luyện thép. Trong số hơn
cơ sở sản xuất thép của toàn vùng Bắc Bộ thì riêng Hải Phòng có 5 cơ sở, trong đó có 3 cơ sở liên doanh.
Hải Phòng cũng là nơi cung cấp nhiều loại sản phẩm phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có những loại được tiêu thụ rộng rai trong nước, như một số loại máy côns cụ, máy làm gạch ngói và phục vụ xây dựng cơ bản, máy phục vụ nông nghiệp (xay xát, tuốt lúa, đập lúa, nghiền thức ăn gia súc…). Ngoài ra, còn có một số mặt hàng quan trọng khác như thủy tinh, sắt tráng men, đồ nhựa, dụng cụ cơ khí, khóa, cân các loại, len, giầy vải, thảm len, thảm cói, nước mắm v.v…
Các khu công nghiệp tập trung
Từ đầu thập kỉ 90 đến nay, việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình cône nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.