Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Phát triển khu công nghiệp ở Hải Dương

Trong cơ cấu cây lương thực, lúa chiếm 88,8% về diện tích và 94,5% về sản ỉượng. Cây màu lương thực chỉ chiếm có 11,2% về diện tích và 5,5% về sản lượng.
Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, dân cư có tập quán canh tác lúa nước từ lâu đời, lại được sự quan tâm và đầu tư thích đáng (giống, thủy lợi, phân bón…) nên từ nhiều năm nay, tuy diện tích trồng lúa không tăng, song sản lượng lúa ngày càng lớn do năng suất lúa tăng khá nhanh.
Diện tích trồng lúa có giảm đi chút ít là do chủ trương của tỉnh chuyển một phần diện tích lúa có năng suất bấp bênh sang trồng loại cây khác có hiệu quả cao hơn, đồng thời đầu tư xây dựng vùng trọng điểm lúa có năng suất cao… Tỉnh còn có kế hoạch tăng diện tích trồng lúa chất lượng cao, lúa đặc sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của dân cư các vùng công nghiệp và thị trường nội địa nói chung.
Những huyện có diện tích gieo trồng lúa lớn là Gia Lộc, Ninh Giang, Cẩm Giàng, Thanh Miện. Về năng suất lúa, đứng đầu là các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang (54 tạ/ha), Gia Lộc (trên 53 tạ/ha).
– Cây màu lương thực :
Các cây màu lương thực được trồng ở Hải Dương là ngô, khoai I lang và sắn nhằm giải quyết một phần bữa ãn trong những ngày giáp ị hạt, chế biến và làm thức ăn cho chăn nuôi. Trong các cây màu lương thực thì ngô và khoai lang được chú trọng hơn. Diện tích cây màu lương thực hiện nay (1999) là 17,1 nghìn ha, trong đó cây ngô chiếm 9,0 nghìn ha, khoai lang chiếm 7,8 nghìn ha. Sản lượng hoa màu đa quy thóc là 60,6 nghìn tấn. Những huyện có diện tích trồng ngô lớn Nam Sách, cẩm Bình, Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Miện. Khoai lang được trồng nhiều ở các huyện Chí Linh, Gia Lộc… cung cấp nguyên liệu cho các khu công nghiệp