Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Ngành chăn nuôi tại Hà Nam

Bảo trì động cơ điện dc / Giá máy in laser canon 2900 / In tem vỡ hà nội

Đến năm 1999, tổng giá trị gia tăng của tỉnh đạt 2402 tỉ đồng. VtVi quy mô này, Hà Nam đứng thứ 45 trong 61 tỉnh, thành phố của I í niiức. GDP bình quân đầu người năm 1999 đạt 2,7 triệu đồng, liririiỊ.’ đương 197 USD, đứng thứ 43 trong 61 tỉnh thành phố. Tổng thu ngân sách năm 1999 đạt 300-320 tỉ đồng, đứng thứ 52 trong 61 tỉnh thành phố.
Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, các mặt đời sống xã hội cũng có sự chuyển biến tích cực.
Nông nghiệp
Thực trạng cơ cấu và nhịp độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp thời kì 1991-1995
Hà Nam có nguồn thức ăn phong phú, tạo điều kiện để phát triển ịlgành chăn nuôi. Vùng bán sơn địa là nơi có thế mạnh để phát triển (li.m nuôi gia súc và nuôi ong lấy mật. Đàn trâu, bò từ 33,4 nghìn con – năm 1990) tăng lên 40,7 nghìn con – năm 1995. Đến năm 1999 chi còn 31,4 nghìn con. Riêng đàn bò, năm 1995 ỉà 19,9 nghìn con, nỉlm 1999 tăng lên 24,9 nghìn con. Trong khi đó đàn trâu lại giảm nr 10,8 nghìn con – năm 1990 xuống còn 6,5 nghìn con – năm 1999. (han nuôi lợn phát triển nhanh, đàn lợn 2 tháng tuổi trở lên tăng từ IN6,8 nghìn con – năm 1990 lên 227 nghìn con – năm 1995 và 268 h) lùn con – năm 1999. Đàn gia cầm phát triển mạnh, năm 1995 có r» 145 nghìn con tăng 1,8 lần so với năm 1990. Đặc biệt trứng gia I Am các loại, năm 1995 đạt tới trên 50 triệu quả, tăng tới 2,9 lần so vói năm 1990.
Nghề nuôi ong lấy mật là nghề đầu tư ban đầu không lớn, chăm MU- đỡ vất vả, lại có lợi nhuận cao (một tấn mật ong nuôi hiện nay I n thể thu được 20 triệu đồng). Có năm Hà Nam đã đạt được 2,6 nrlnti tấn mật ong. Đây là một nghê sẽ được phát triển mạnh trong tương lai.