Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Một số khu công nghiệp ở Hưng Yên

Bán intel NUC / Giá lõi lọc nước kangaroo / Công ty bất động sản Kim Phts

Hưng Yên là một tỉnh có dân số trẻ. Điều này thể hiện ở chỗ dân số trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 1/2 tổng số dân của tỉnh. Dàn số trẻ nên nguồn lao động khá dồi dào. Tuy nhiên, cơ cấu sử dụng lao động hiện nay thể hiện nền kinh tế của tỉnh chưa thật phát triển. Lao động ở khu vực 1 (nông – lâm – ngư nghiệp) là chủ yếu (hơn 80%), trong khi đó lao động ở khu vực 2 (công nghiệp – xây dựng) và khu vực 3 (dịch vụ) còn hạn chế.
Chỉ tính riêng trong ngành công nghiệp, năm 1998 số lao động đang tham gia sản xuất là 35.684 người. Khu vực kinh tế trong nước chiếm 34.809 người (97,5% lao động khu công nghiệp), trong đó quôc
loanh 5701 người, tập thể 1452 người, tư nhàn 173 người, cá thể .’7.180 người, hỗn hợp 303 người. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài còn chiếm tỉ trọng nhỏ và mới thu hút được 875 lao động (2,5% lao động công nghiệp).
Ở Hưng Yên, tỉ lệ lao động có trình độ khoa học kĩ thuật, đã qua (lìlo tạo tương đối thấp so với mức trung bình của cả nước và của Dỏng bằng sông Hồng (16% số lao động đang làm việc, năm 1995).
Hưng Yên là mảnh đất mang nhiều dấu ấn lịch sử, từ những truyền (huyết Tiên Dung – Chử Đồng Tử cho đến những địa danh ghi lại Iihửng trang sử hào hùng của dân tộc. Người dân lao động cần cù, hịu khó với những nghề trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và iae ngành nghề thủ công truyền thống… Đây là một trong những thế mạnh quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội.
Theo dự báo, số lao động sẽ tăng thêm 17 vạn người cho đến nỉím 2010 và thêm 33 vạn đến năm 2020. Như vậy, nguồn lao động dồi dào vừa là thế mạnh của tỉnh, đồng thời cũng là sức ép lớn trong víin đề giải quyết việc làm cho người lao động.