Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp ở Hưng Yên

Báo giá in catalogue hà nội / Cây nước nóng lạnh kangaroo / nem cao su

Hưng Yên có 3 mặt được bao bọc bởi sông, trong đó có sông Hồng – con sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua. Ngoài sông tự nhiên, Hưng Yên còn có nhiều sông đào nhằm phục vụ yêu cầu của sản xuất nông nghiệp. Những con sông này thuộc hệ thống đại thủy nông liăc Hưng Hải.
Sông Hồng
Sông Hồng chảy qua Hưng Yên theo hướng tây tây bắc – n:im đông nam với chiều dài 67 km. Đây là đoạn sông lớn nhất của linh Hưng Yên. Sông Hồng có chứa lượng phù sa khá lớn và chính vung đất Hưng Yên cũng do dòng sông này bồi tụ nên. về đến lãnh