Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp ở Hải Dương

Hiện trạng nền kinh tế Hải Dương mang đặc thù của nền kinh tế nông nghiệp, có 75,8% dân số sống bằng nghề nông và đóng góp 37% vào tổng thu nhập toàn tỉnh. Hải Dương cung cấp một lượng hàng hóa đáng kể về nông sản, thực phẩm cho cả vùng Bắc Bộ, đặc biệt là lúa, rau, thịt. Khu công nghiệp được phát triển trên cơ sở tiềm năng nông nghiệp, nguyên liệu sẵn có cao lanh, đá vôi, và tận dụng nguồn lao động dồi dào. Các ngành dịch vụ đã được đẩy mạnh, góp phần phục vụ các hoạt động kinh tế, đời sống.
Cùng với nhịp độ tăng trưởng GDP, cơ cấu kinh tế của Hải Dương cũng có sự chuyển dịch và biến đổi đáng kế. Tỉ trọng trong GDP của ngành nông – lâm – ngư nghiệp có chiều hướng giảm (từ 45,6% năm 1990 xuống còn 38% năm 1998 và đến năm 2000 sẽ là 30,0%). Ngành công nghiệp – xây dựng có tỉ trọng tăng lên, từ 25,7% – năm 1990, lên 34% – năm 1998 và sẽ đạt 38,0% – năm 2000. Tỉ trọng của ngành dịch vụ từ 26,3% – năm 1990 tăng lên 28% – năm 1998 và sẽ đạt 32% – năm 2000.
Tổng GDP của tỉnh năm 1998 theo giá hiện hành là 6098,5 tỉ đồng, đóng góp 8,5% GDP của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Sự phát triển kinh tế tuy có nhiều khởi sắc, nhưng chưa làm thay đổi đáng kể đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người một tháng (theo giá hiện hành) tăng từ 148,5 nghìn đồng – năm 1994 lên179,2 nghìn đồng – năm 1997, song chỉ bằng 78% mức bình quân loàn vùng Đồng bằng sông Hồng và 77% mức bình quân cả nước.