Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Địa chỉ in card visit hà nội / Giá bếp hồng ngoại kangaroo / Nệm đồng phú

Nền kinh tế Bắc Ninh có sự biến đổi rõ nét trong khoảng 1/4 thế kỉ nay. Kế thừa những truyền thống xa xưa, Bắc Ninh đa đạt được những bước tiến về kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong thời kì đổi mới.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên địa bàn tỉnh (tính theo giá so sánh 1994) đạt 1429,7 tỉ đồng năm 1995, đến năm 1999 đã là 3137 tỉ đồng ; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), năm sau cao hơn năm trước : năm 1998 so với 1997 là 107% ; năm 1999 so năm 1998 đạt 100,5%.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp.

Năm 1999, ngành nông nghiệp chiếm 35,9% GDP của tỉnh. Nhờ đẩy mạnh công tác thủy lợi, lai tạo giống cây trồng và bảo vệ thực vật, nông nghiệp đã giải quyết được lương thực, thực phẩm cho xã hội, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, tăng nguồn hàng nông sản xuất khẩu. Một số vùng chuyên canh lạc, thuốc lá, đậu tương… đã hình thành, nông nghiệp Bắc Ninh đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa.
Các khu công nghiệp đã góp phần phục vụ tốt cho nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Ngành tiểu thủ công nghiệp cũng có những bước tiến cơ bản. Ngoài những nghề truyền thống của quê hương, người Bắc Ninh còn phát triển thêm nhiều nghề mới.
Với sự phát triển kinh tê khá ổn định, Bắc Ninh đã xác định thế đứng của mình trong sự phân công lao động của cả nước. Đến năm 1999, về quy mô GDP, Bắc Ninh đứng thứ 41 ; GDP/người với quy mô 3,4 triệu đồng, đứng thứ 35 ; thu ngân sách đứng thứ 56 trong 61 tính, thành phô của cả nước.