Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp chính ở Bắc Ninh

In lịch tết giá rẻ / Cây nước nóng lạnh kangaroo / Nệm everon

Công nghiệp là ngành sản xuất ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Với lợi thế là gần thủ đô Hà Nội, nguồn lao động dồi dào và có nhiều truyền thống ngành nghề, lại có thế mạnh về tài nguyên nông nghiệp, Bắc Ninh có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp.
I rong những năm qua ngành công nghiệp Bắc Ninh đã đạt được một số kết quả :
Tốc độ phát triển công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 13,7% ; giá trị sản lượng toàn ngành tăng 10,6%. Tỉ trọng công nghiệp trong GDP của tỉnh tăng từ 13,9% – năm 1990 lên 29,5% (kể cả xây dựng) – năm 1999. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp.
Trên địa bàn của tỉnh đã hình thành 2 khu công nghiệp tập trung là khu công nghiệp Tiên Sơn và khu công nghiệp Quế Võ. 13 cơ sở công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đi vào hoạt động là nhà máy kính nổi Việt-Nhật, nhà máy khí công nghiệp và liên doanh sản xuất kính ô tô. Một số xí nghiệp được xây dựng mới là : Công ty may Ninh Xá, xí nghiệp sản xuất bao bì nhựa, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc, sản xuất giấy được đâu tư, mở rộng sản xuất.
Các làng nghề truyền thống đang dần được khôi phục và phát triển.