Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Cơ cấu các khu công nghiệp ở Hải dương

Cơ cấu công nghiệp theo thành phẩn kinh tế ớ Hải Dương. Năm 1997 – 1999
Khu công nghiệp dệt, may, giầy, thêu ren :
Tỉ trọng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh ihirờng chiếm trên 50% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.
Công nghiệp cơ khí, điện tử, hóa chất :
Tỉ trọng ngành này chỉ chiếm 2,7% giá trị sản xuất công nghiệp nia tỉnh. Nhìn chung, tuy được coi là ngành mũi nhọn của công ti)’,lúệp hóa, hiện đại hóa, song quy mô của ngành còn nhỏ, công Ii|..hệ lạc hậu, thiết bị cũ, sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh trên ilii trường. Có một số dự án liên doanh với nước ngoài như ôtô lORD-Việt Nam, bao bì kim loại, bơm EBARA, nhung đang còn ở ; I.ii đoạn triển khai, chưa sản xuất ra sản phẩm.
Các mặt hàng truyền thống hiện nay là : máy bơm nước các loại, tùng bơm, sản xuất và sửa chữa phương tiện vận tải, máy tuốt, nông cụ cầm tay, bột giặt, phân bón NPK.
Các ngành công nghiệp khác :
Các ngành này gồm có sản xuất điện, nước, chế biến gỗ – tre – 1111,1. in… Sản xuất điện nước phát triển tương đối ổn định, phục vụ cho sàn xuất và đời sống, song cung còn nhỏ hơn cầu. Các ngành » 011 lại, sản xuất mang tính thủ công, bán cơ giới, chất lượng sản |ili.im chira cao, chủ yếu thu hút lao động nông nhàn.