Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Cho thuê đất khu công nghiệp

- Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư kết hạ tầng phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫn xăng đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa kỹ thuật, y tế, thể dục, thể thao, chợ;
– Sử dụng đất để thực hiện:
+ Các dự án phát triển kinh tế quan trọng troi các trường hợp sau: (1) Dự án quan trọng quốc gia I Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; (2) Dự án qim trọng do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trươl đầu tư, bao gồm:
• Các dự án dầu tư không phân biệt nguồn vo quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Xây dựiH! kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; xậ dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; thăm dò, kit thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng S.I Phát thanh, truyền hình; kinh doanh casino; sản xu thuốc lá điếu; thành lập cơ sở đào tạo đại học; thành lậ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế.
• Dự án đầu tư khác không phân biệt nguồn vÁ và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng Việt Nam I lên trong những lĩnh vực sau: Kinh doanh điện; chế bi
;in; luyện kim; xây dựng kết cấu hạ tầng đường đường thủy nội địa; sản xuất, kinh doanh
Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực Kinh doanh vận tải biển; thiết lập mạng và dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng; in ấn, báo chí; xuất bản; thành lập cơ sở nghiên cứu dộc lập.