Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp gần Hà Nội

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, thành phố Hà Nội đa và đang hình thành các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung kĩ nghệ cao. Trước mắt, thành phố tập trung phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp sau : + Khu chế xuất Sóc Sơn, nằm ở phía bắc sân bay quốc tế Nội : Bài, do Malaixia đầu tư, tập trung[…]

Phân bố khu công nghiệp ở Hà Nội

Cơ cấu và phân bô khu công nghiệp Nhìn chung, mạng lưới công nghiệp của Hà Nội là sự kết hợp giữa các xí nghiệp hiện đại với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giữa các xí nghiệp quốc doanh có quy mô lớn với các cơ sở sản xuất của tập thể và tư nhân có quy mô nhỏ, được phân bố rộng khắp trên toàn lãnh thổ. về cơ cấu công nghiệp theo hình thức[…]

Khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Nền kinh tế Bắc Ninh có sự biến đổi rõ nét trong khoảng 1/4 thế kỉ nay. Kế thừa những truyền thống xa xưa, Bắc Ninh đa đạt được những bước tiến về kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong thời kì đổi mới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên địa bàn tỉnh (tính theo giá so sánh 1994) đạt 1429,7 tỉ đồng năm 1995, đến năm 1999 đã là 3137 tỉ đồng ; tốc độ tăng[…]

Các khu công nghiệp ở Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Nền kinh tế của thành phố phát triển mạnh và cơ cấu kinh tế phức tạp. Điều này phụ thuộc vào sự hội tụ của nhiều nguồn lực về tự nhiên, kinh tế, xã hội, nhất là vị trí thủ đô của Hà Nội. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế Thủ đô đã có sự thay đổi về chất. Tỉ trọng nông nghiệp giảm đi, tỉ[…]

Khu công nghiệp chính ở Bắc Ninh

Công nghiệp là ngành sản xuất ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Với lợi thế là gần thủ đô Hà Nội, nguồn lao động dồi dào và có nhiều truyền thống ngành nghề, lại có thế mạnh về tài nguyên nông nghiệp, Bắc Ninh có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp. I rong những năm qua ngành công nghiệp Bắc Ninh đã đạt được một số kết quả : Tốc độ[…]

Thế mạnh của các khu công nghiệp

Đến năm 1999, trên lãnh thổ Bắc Ninh đã hình thành một số khu cụm và cơ sở công nghiệp, bao gồm : 5 đơn vị quốc doanh Trung ương đóng góp 53,7%, 6 đơn vị quốc doanh địa phuơng đóng góp hơn 46% khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 0,05% vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong khối công nghiệp địa phương phải kể đến khu vực tiểu thủ[…]

Sự phân bố của các khu công nghiệp

Nhìn chung, các cơ sở công nghiệp có quy mô nhỏ và tiểu thủ công nghiệp của Bắc Ninh phân bô tương đối đều trên toàn tỉnh. Các khu công nghiệp có quy mô vừa phân bố tập trung ở thị xã Bấc Ninh, huyện Từ Sơn và Yên Phong. Trên 80% giá trị sản lượng công nghiệp tập trung vào các lãnh thổ phân bô dọc theo trục đường 18 và trục đường 1 chạy qua tỉnh. Bắc Ninh[…]

Khu công nghiệp ở Hà Nam

Hà Nam nằm trong vùng trũng của Đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với dải đá trầm tích ở phía tây. Địa hình đa dạng, vừa có đồng lủng, có vùng bán sơn địa, vừa có vùng trũng. Ngay trong một khu vực cũng có sự chênh lệch về độ cao. Địa hình Hà Nam có hai vùng khá rõ : Vùng đồi núi phía tây có nhiều tài nguyên khoáng sản, đặc hiệt là đá vôi – điều kiện[…]

Một số khu công nghiệp ở Hưng Yên

Hưng Yên là một tỉnh có dân số trẻ. Điều này thể hiện ở chỗ dân số trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 1/2 tổng số dân của tỉnh. Dàn số trẻ nên nguồn lao động khá dồi dào. Tuy nhiên, cơ cấu sử dụng lao động hiện nay thể hiện nền kinh tế của tỉnh chưa thật phát triển. Lao động ở khu vực 1 (nông – lâm – ngư nghiệp) là chủ yếu (hơn 80%), trong khi[…]

Khu công nghiệp ở Hưng Yên

Hưng Yên có 3 mặt được bao bọc bởi sông, trong đó có sông Hồng – con sông lớn nhất miền Bắc, chảy qua. Ngoài sông tự nhiên, Hưng Yên còn có nhiều sông đào nhằm phục vụ yêu cầu của sản xuất nông nghiệp. Những con sông này thuộc hệ thống đại thủy nông liăc Hưng Hải. Sông Hồng Sông Hồng chảy qua Hưng Yên theo hướng tây tây bắc – n:im đông nam với chiều dài 67 km.[…]

Xu hướng phát triển khu công nghiệp ở Hưng Yên

Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của Hung Yên chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng của khu vực 1 (nông, lâm, ngư nghiệp) và tăng tỉ trọng của khu vực 2 (công nghiệp và xây dựng). So với năm 1995 (trước khi tách tỉnh), thì vào năm 1998, tỉ trọng của khu vực 1 giảm đi 11, 6% (trong khi giá trị tuyệt đối vẫn tăng), tỉ trọng của khu vực 2 tăng lên 11,4%, còn tỉ trọng của[…]

Khó khăn khi phát triển khu công nghiệp ở Hưng Yên

Nằm giữa Đồng bằng sông Hồng, lại được khai thác từ lâu đời ở Hưng Yên hầu như không còn thảm thực vật tự nhiên, về giới ttọng vật cũng tương tự như vậy. Các loài chim muông, cầm thú tự nhiên rất ít, ngoài những loài cáo, cò, cuốc, ngỗng trời v.v…cũng khá hiếm. Nhìn chung, Hưng Yên có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, Ming tài nguyên khoáng sản lại rất hạn chế. Ngay cả nguyên liệu[…]

Sự phân bố khu công nghiệp ở Hà Nam

Khu vực ngoài quốc doanh có khả năng sản xuất khoảng 100 triệu j Yiin/iiím. Hiện nay, mới chỉ có xí nghiệp gạch Mộc Bắc của Công ll( Híiy dựng sông Đà được sản xuất bằng lò tuy nen, còn tất cả các |ỊiO tttV khác đều nung gạch trong lò đứng hoặc lò Hôpman. Công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là ngành có điều Itlfii phát triển với nguồn nguyên liệu từ tập đoàn cây lương thực,[…]

Ngành chăn nuôi tại Hà Nam

Đến năm 1999, tổng giá trị gia tăng của tỉnh đạt 2402 tỉ đồng. VtVi quy mô này, Hà Nam đứng thứ 45 trong 61 tỉnh, thành phố của I í niiức. GDP bình quân đầu người năm 1999 đạt 2,7 triệu đồng, liririiỊ.’ đương 197 USD, đứng thứ 43 trong 61 tỉnh thành phố. Tổng thu ngân sách năm 1999 đạt 300-320 tỉ đồng, đứng thứ 52 trong 61 tỉnh thành phố. Đời sống nhân dân từng bước được[…]

Vai trò các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Về nội thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch II của thành phố trong vài năm gần đây dao động trong khoảne trên toXK) tỉ đồng (3245,7 tỉ đồng – năm 1998). Trong tươna lai, Hải riiòng tiếp tục củng cố và xây dựng các írurm tâm thươne mại gắn VIM các cụm đồ thị. Các trung tâm thươne mại chính của Hải Phòng trong tương lai là : Trung tâm thương mại Chợ Sắt :[…]

Các loại cây công nghiệp tại Hà Nam

Các cây trồng chủ yếu của Hà Nam là cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày. Sản xuất lương thực có bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ là đồng chiêm trũng, thiếu đói, nay đa có dự trữ về lương thực. Sản lượng lương thực năm 1996 đạt 333,8 nghìn tấn, tăng 90 nghìn tấn so với năm 1990, bình quân mỗi năm tăng 13,4 nghìn tấn, năm 1999 đạt khoảng 422 nghìn tấn. Riêng[…]

Các khu công nghiệp tập trung lớn ở Hải Dương

Nhàm phát huy lợi thế và tiềm năng nhiều mặt của tỉnh để phục »II I ông cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quy hoạch phát (tu*!! kinh tế – xã hội từ nay tới năm 2010, tỉnh đa có định hướng 1lui triển công nghiệp theo vùng, thành lập một số khu, cụm, điểm BfMlK. nghiệp tập trung như sau : Khu công nghiệp Tiền Trung (Nam Sách) : NÀin ở phía đông bắc thành phố Hải[…]

Phân bố khu công nghiệp ở Hải Dương

Cơ cấu ngành công nghiệp của Hải Dương phát triển theo bốn hướng chính, bao gồm : + Các ngành công nghiệp mũi nhọn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa : cơ khí – điện tử, hóa chất. + Các ngành công nghiệp dựa vào thê mạnh tài nguyên : xi măng, gạch ngói, đá xây dựng, gốm sứ cao cấp… + Các khu công nghiệp dựa vào nguyên liệu sẵn có của tỉnh như chế biến[…]

Phát triển các khu công nghiệp ở Hải Dương

Công nghiệp ngoài quốc doanh (chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp) đa có chuyển hiến về chất, ngày càng phát triển đa dạng và rộng khắp. Khu vực này chiếm 16% giá trị sản xuất công nghiệp và 64-65% giá trị sản xuất công nghiệp địa phương. Toàn tỉnh có 45 liợp tác xa, 50 lổ hợp, 35 doanh nghiệp tư nhân và công ti trách nhiệm hữu hạn, 23.400 hộ cá thể và gia đình đầu tư sản[…]

Cơ cấu các khu công nghiệp ở Hải dương

Cơ cấu công nghiệp theo thành phẩn kinh tế ớ Hải Dương. Năm 1997 – 1999 Khu công nghiệp dệt, may, giầy, thêu ren : Tỉ trọng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh ihirờng chiếm trên 50% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Công nghiệp cơ khí, điện tử, hóa chất : Tỉ trọng ngành này chỉ chiếm 2,7% giá trị sản xuất công nghiệp nia tỉnh. Nhìn chung, tuy được coi là[…]

Khu công nghiệp ở Hải Dương

Hiện trạng nền kinh tế Hải Dương mang đặc thù của nền kinh tế nông nghiệp, có 75,8% dân số sống bằng nghề nông và đóng góp 37% vào tổng thu nhập toàn tỉnh. Hải Dương cung cấp một lượng hàng hóa đáng kể về nông sản, thực phẩm cho cả vùng Bắc Bộ, đặc biệt là lúa, rau, thịt. Khu công nghiệp được phát triển trên cơ sở tiềm năng nông nghiệp, nguyên liệu sẵn có cao lanh, đá[…]

Phát triển khu công nghiệp ở Hải Dương

Trong cơ cấu cây lương thực, lúa chiếm 88,8% về diện tích và 94,5% về sản ỉượng. Cây màu lương thực chỉ chiếm có 11,2% về diện tích và 5,5% về sản lượng. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, dân cư có tập quán canh tác lúa nước từ lâu đời, lại được sự quan tâm và đầu tư thích đáng (giống, thủy lợi, phân bón…) nên từ nhiều năm nay, tuy diện tích trồng lúa không tăng, song[…]

Phương hướng phát triển các khu công nghiệp Hải Phòng

Khu chế xuất đường số 14 : Có quy mô 570 ha, bao gồm các II),anh công nghiệp sạch do nước ngoài đầu tư : lấp ráp điện tử, may mặc, giày dép, đồ gia dụng. Cụm công nghiệp Kiến An – An Lão : Có quy mô 96 ha, bao )òm 3 khu công nghiệp : Khu công nghiệp Quán Trữ : Có quy mô 20 ha, bao gồm các 11),ánh công nghiệp : bia, nước giải khát, bánh[…]

Thống kê những khu công nghiệp lớn ở Hải Phòng

Khu công nghiệp Thượng Lý, Sở Dầu : Có quy mô 140 ha, bao gồm các xí nghiệp công nghiệp độc hại hoặc cụm xí nghiệp được xây dựng theo các dự án riêng, với các ngành : công nghiệp nặng, đồ gia dụng, cơ khí chế tạo có mức độ độc hại nhất định. Khu công nghiệp Chùa Vẽ : Có quy mô 75 ha gồm khu cảng, kho bãi, sẽ có và sẽ xây dựng xen kẽ thêm[…]

Quy mô khu công nghiệp hải Phòng

Sản xuất xi măng là ngành đã có từ lâu đời. Với nguồn nguyên liộu khá phong phú, nhất là đá vôi ở Tràng Kênh, Hải Phòng có điều hẹn thuận lợi để phát triển sản xuất xi măng. Nhà máy xi măng Hải Phòng được xây dụng từ cuối thế kỉ XIX. IViii qua nhiều biến động, chủ yếu do chiến tranh, nhà máy đã được khôi phục và mở rộng. Có thể nói, đày là nhà máy xi[…]

Tìm hiểu về các khu công nghiệp ở Hải Phòng

Hải Phòng đa và đang xây dựng cang như quy hoạch các khu công nghiệp tập trung, gắn với. hệ thống đô thị mới sẽ được hình thành trong mối liên kết với các đảo Cát Bà, Cát Hải, Bạch Long Vĩ để tạo nên không gian kinh tế ven biển trong dải duyên hải Bắc Bộ. Các khu công nghiệp tập trung đa, đang và sẽ được hình thành gồm có : Khu công nghiệp Nomura (Vật Cách, Hải[…]

Các khu công nghiệp lớn ở Hải Phòng

Tinh sơ bộ đến năm 1998, toàn thành phố có 10.703 cơ sở sản xuất khu công nghiệp, bao gồm 10.669 cơ sở thuộc khu vực kinh tế trong mrơc và 34 cơ sở thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kung các xí nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lí trên địa bàn thanh phố là 35. Công nghiệp đã thu hút được gần 90 nghìn lao động, trong đó có 7 nghìn lao[…]