Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các loại cây công nghiệp tại Hà Nam

Sửa chữa motor động cơ điện / Máy in canon 2900 / In túi vải không dệt hà nội

Các cây trồng chủ yếu của Hà Nam là cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày.
Sản xuất lương thực có bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ là đồng chiêm trũng, thiếu đói, nay đa có dự trữ về lương thực. Sản lượng lương thực năm 1996 đạt 333,8 nghìn tấn, tăng 90 nghìn tấn so với năm 1990, bình quân mỗi năm tăng 13,4 nghìn tấn, năm 1999 đạt khoảng 422 nghìn tấn. Riêng sản lượng thóc năm 1996 là 307,3 nghìn tấn, năm 1997 đạt 343,3 nghìn tấn, năm 1999 lên tới 383,4 nghìn tấn. Bình quân lương thực (quy thóc) của năm 1997 đạt 449 kg/người, bằng 1,3 lần mức bình quân của năm 1990 ; năm 1999 đạt 520 kg/người.
Diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 88,1 nghìn ha (năm 1999), trong đó diện tích gieo trồng cây lúa tăng từ 67,2 nghìn ha – năm 1990 lên 75,1 nghìn ha – năm 1999. Diện tích cây ngô tăng từ 4,2 nghìn ha – năm 1990 lên 8 nghìn ha – năm 1999, trong vòng 10 năm tăng hơn 2 lần. Diện tích các cây lương thực khác như sắn, khoai lang cang tăng. Riêng diện tích khoai tây giảm. Một điều đáng chú ý là diện tích cây vụ đông có chiều hướng giảm.
Năm 1996, năng suất lúa cả năm của Hà Nam đạt 42,3 tạ/ha. Đến nAin 1999, năng suất lúa đạt 51,1 tạ/ha. Năng suất ngô năm 1999 là 5 tạ/ha. Năng suất rau đậu các loại, lạc… cũng tăng, riêng năng Miát khoai tây, khoai lang giảm.
Vùng lương thực nằm tập trung ở các huyện Bình Lục, Duy Tiên, Lý Nhàn.
Về cây công nghiệp, Hà Nam có mía, đậu tương, dâu tằm, đay.
Mía được trồng ở các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục. Diện tích mía từ 603 ha – năm 1990 giảm xuống còn 388 ha – năm 1995. Đến năm 1999, diện tích mía chỉ còn 100 ha, sản lượng đạt 4700 tấn.
Đậu tương được trồng ở các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng. Đến năm 1999, diện tích đậu tương có 2100 ha, sản lượng đạt 3000 tấn.
Cây dâu tằm được phát triển ở các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân.
Diện tích, sản lượng một số cây trồng chủ yếu
Cây thực phẩm (cà chua, bắp cải, cà rốt, dưa chuột) và cây ăn quả cũng được phát triển. Đây là những loại cây mà Hà Nam có lợi thế về thị trường (gần các đô thị) và đất đai (có vùng gò đồi). Theo tinh toán thì 1 ha cây ăn quả tạo ra giá trị gấp 4 lần trồng lúa, hơn
lần trồng cây thực phẩm. Hiện nay diện tích cây ăn quả toàn tỉnh l ó khoảng 2 nghìn ha, tương lai sẽ mở rộng tới khoảng 3,5 – 4 17,lùn ha. Vùng cây ăn quả nằm ở các huyện Lý Nhân, Duy Tiên, K im Bảng.