Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các khu công nghiệp tập trung lớn ở Hải Dương

Mua bán động cơ điện / In kỷ yếu / Giám sát hành trình

Nhàm phát huy lợi thế và tiềm năng nhiều mặt của tỉnh để phục »II I ông cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quy hoạch phát (tu*!! kinh tế – xã hội từ nay tới năm 2010, tỉnh đa có định hướng 1lui triển công nghiệp theo vùng, thành lập một số khu, cụm, điểm BfMlK. nghiệp tập trung như sau :
Khu công nghiệp Tiền Trung (Nam Sách) :
NÀin ở phía đông bắc thành phố Hải Dương, chạy dọc quốc lộ 5 P lịiióc lộ 183 ; phát triển một số ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm ilktlti I rường và có công nghệ cao như chế biến nông sản thực phẩm, MHII kựo, điện tử, thiết bị ôtô, viễn thông, công nghiệp dệt may, vật liệu xây dựng cao cấp…
– Cụm công nghiệp Tứ Minh – Lai Cách :
Nằm ở phía tây thành phố Hải Dương, dọc theo quốc lộ 5 ; tập trung các ngành kĩ thuật cao, không gáy ô nhiễm môi trường như công nghiệp điện tử, điện lạnh, dệt – may – giầy, cơ khí chính xác, sửa chữa ôtô xe máy…
– Khu công nghiệp Phú Thái – Kim Thành :
Gồm các cơ sở sản xuất hàng gia dụng, bao bì, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phẩm…
– Cụm công nghiệp Nhị Chiểu (Kinh Môn) :
Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản như xi mãng, khai thác đá – cát – sỏi, đồng thời phát triển thêm một số ngành công nghiệp nhẹ (may, giầy) để thu hút lao động nữ.
– Khu công nghiệp Hoàng Tiến (Chí Linh) :
Đây là khu công nghiệp lớn của tỉnh, tập trung một số ngành co lợi thế như nhiệt điện, vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – hóa chất – điện tử.
– Cụm công nghiệp Cờ Đỏ, cẩm Giàng :
Gồm các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, may mặc, ché biến nông sản, trang bị nội thất.
– Cụm công nghiệp phía nam thành phố Hải Dương – Gia Lộc
Gồm các ngành công nghiệp giầy, chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu, thủy tinh. Sẽ phát triển thêm một số cơ sở sản xuất nuức khoáng, may mặc, điện lạnh.